АКРЕДИТОВАНИ ОНЛАЈН СЕМИНАРИ ЗА НАСТАВНИКЕ ИЗ СРБИЈЕПОГЛЕДАЈТЕ ВИШЕ НА ОВОМ ЛИНКУ

Област на коју се програм односи: општа питања наставе

Компетенција: компетенције наставника за уже стручну област

Приоритетна област: унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса Прочитајте више>>


Област на коју се програм односи: општа питања наставе

Компетенција: компетенције наставника за уже стручну област

Приоритетна област: унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса Прочитајте више>>


Област на коју се програм односи: општа питања наставе

Компетенција: компетенције наставника за уже стручну област

Приоритетна област: унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса Прочитајте више>>Област на коју се програм односи: општа питања наставе

Компетенција: компетенције наставника за уже стручну област

Приоритетна област: унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса Прочитајте више>>